GDPR – EU Dataforordning
Cookie- og privatlivspolitik

Regler om behandling af dine personoplysninger
Den 25. maj 2018 træder EU’s Persondataforordning i kraft, hvilket overordnet betyder skærpede regler for virksomheder m.fl. om indhentning, behandling og opbevaring af personfølsomme data. I henhold til disse regler, vil jeg informere dig/jer om formålet og typen af persondata, hvornår jeg sletter disse, samt dine/jeres rettigheder. GrafiskGenvej er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som er modtaget om dig. Kontrakter og noter med mere ligger på firmaets computere.

Særlige Aftaler
Har vi lavet en skriftlig eller mundtlig aftale om at jeg må bruge billeder til konkurrence og offentlige medier (som f.eks. Facebook) vil du/I altid blive bekendtgjort med det. Der kan være steder, der ligger uden for EU eller steder jeg ikke har nogle databehandleraftale med.

Grafiker Lotte Lund
www.grafiskgenvej.dk
CVR-nr.: 25837495
Tjørnevej 6, 8832 Skals

 
Formålet med brug af data

Dine data bliver anvendt og opbevaret for at kunne vedholde kunderelation og support. Data bruges for at kunne levere afsluttede jobs og kontakte dig i forbindelse med opgaver. Derfor beder jeg dig om nogle almindelige persondata som:
– Personnavn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mailadresse

Disse oplysninger anvender jeg til at identificere dig/jer ved tilbudsgivning, rådgivning, korrespondance og til at kunne sende dig/jer en faktura. 

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares elektronisk som mail, messenger og sms alt efter hvordan vi har kommunikeret. Oplysningerne opbevares fortroligt på virksomhedens computer. Jeg videregiver ikke dine personoplysninger, billeder eller filer til andre med mindre andet måtte være aftalt. Jeg sletter ikke billeder og filer, da jeg opbevare dem som en backup for dig og er en ekstra service jeg giver alle mine kunder. Stopper virksomheden virke, vil alle data, billeder og filer om dig/jer blive slettet. Jeg anvender eksterne leverandører, som muliggør, at kunne levere produkter og tjenesteydelser, som for eksempel bogføringsprogrammet E-conomic. Disse leverandører fungerer som databehandlere for GrafiskGenvej og behandler i vist omfang dine oplysninger.
 

Retten til sletning og til at trække samtykke tilbage
Hvis du ikke længere ønsker, at jeg opbevarer dine billeder, filer og korrespondancer, sletter jeg naturligvis dine oplysninger. Har du af andre årsager ønske om at trække dit samtykke tilbage, og/eller få slettet dine persondata, kan du til enhver tid kontakte mig via kontaktoplysningerne, der fremgår øverst på siden.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger jeg  opbevarer om dig. Jeg har til orientering kun de oplysninger, der er nævnt her, samt evt. korrespondance med dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger jeg har om dig,

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Lotte Lund, GrafiskGenvej